Projektové práce v oboru vodohospodářských staveb

 • projekty inženýrských sítí
  • vodovody
  • kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • bazény
 • projekty rybníků a nádrží


Všechny projektové práce probíhají s využitím grafických stanic a CAD softwaru, který umožňuje předat objednateli veškeré výstupy v digitální formě a ve formátu podle jeho požadavků.
 

Reference:

 • Městský úřad Litovel ( projekt vodovodu a kanalizace v místní části Litovle )
 • VaK Přerov, a.s. ( projekt vodovodu a AT stanice v části Hranic, Provozní řády vodovodu SV Přerov a Kojetín, SV Záhoří) )
 • Vodovod Valašská Senice
 • Vodovod Pomoraví, s.o. ( projekt vodovodu a AT stanice v Přemyslovicích )
 • Voding Hranice spol. s r.o. ( provozní řád vodovodu Fulnek-Hranice -Přerov )
 • Arcibiskupství Olomoucké ( projekt vodovodu a kanalizace v areálu Vincentína na Velehradě )
 • Cement Hranice, a.s. ( provozní řády vodních děl a návrh protipovodňových opatření )
 • Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP v Olomouci ( realizační dokumentace vodovodu a kanalizace )

 

 
 

 
 
geo-pristroj

Geodetické služby

 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb
 • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice pozemku

Projektové práce

 • projekty inženýrských sítí - vodovody, kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • bazény, projekty rybníků a nádrží

Geografické informační systémy

 • pořízení digitálních technických map měst a obcí
 • správa digitálních technických map
 • pasporty inženýrských sítí
 • tvorba a správa geografických informačních systémů

Publikováno na CMS-KEY