Práce v oblasti pozemních staveb

 • projekty rodinných domů a drobných staveb
 • konzultace
 • inženýrská činnost

Všechny projektové práce probíhají s využitím grafických stanic a CAD softwaru, který umožňuje předat objednateli veškeré výstupy v digitální formě a ve formátu podle jeho požadavků.
 

Reference:

 • Vodovod Pomoraví s.o. ( projekt čerpací stanice )
 • Obecní úřad Teplice nad Bečvou ( projekt autobusové zastávky )
 • Obecní úřad Teplice nad Bečvou ( inženýrská činnost )
 • Cement Hranice, a.s. ( projekt rekonstrukce sociálních zařízení )
 
 

 
 
geo-pristroj

Geodetické služby

 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb
 • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice pozemku

Projektové práce

 • projekty inženýrských sítí - vodovody, kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • bazény, projekty rybníků a nádrží

Geografické informační systémy

 • pořízení digitálních technických map měst a obcí
 • správa digitálních technických map
 • pasporty inženýrských sítí
 • tvorba a správa geografických informačních systémů

Publikováno na CMS-KEY