Ing. Petr Rataj - Profil firmy

Podnikatelský subjekt Ing. Petr RatajSProjekt vznikl vydáním živnostenského listu v roce 1995 s cílem poskytovat kvalitní a úplný sortiment projektových prací v oboru vodohospodářských staveb a technických zařízení budov a k tomu navazující inženýrskou činnost. Od roku 2001 se Ing. Petr Rataj zabývá rovněž tvorbou a správou geografických informačních systémů a činnostmi v informatice. Od roku 2011 je držitelem živnostenského listu pro výkon zeměměřických činností. Až do roku 2018 firma spolupracovala na většině zakázkách s Ing. Petrem Ratajem st., v jehož práci nadále pokračuje.


Firma nemá stálé zaměstnance. Všechny práce, které vykonáváme, jsou prováděny fyzickými osobami s odborným geodetickým nebo stavebním vzděláním. Při rozsáhlejších zakázkách se jedná převážně o spolupráci těchto fyzických osob:

 

 • Ing. Petr Rataj – zeměměřická a projektová činnost, systémový inženýr ve stavebnictví a investiční výstavbě
 • Ing. Karel Horák – autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb
 • Jan Večerek – autorizovaná osoba v oboru TZB, provádění staveb
 • Michal Miško – realitní činnost, poradenství v oblasti nemovitostí, převody, vklady, oceňování (mobil: 777 988 200, www.michalmisko.cz)
 • Ing. Luděk Palát – úředně oprávněný zeměměřický inženýr


Složení tohoto pracovního týmu a flexibilní struktura spolupracovníků nám umožňuje kvalifikovaně řešit všechny geodetické práce a většinu projektových činností ve výstavbě.

Největší aktivitu soustřeďujeme do regionu Střední Moravy, ale jak vyplývá z referencí firmy, působíme také v dalších oblastech.

Našimi partnery a zadavateli jsou jak úřady státní a obecní správy, jednotlivé právnické a fyzické osoby, tak i osoby soukromé.

 

 

 
 

 
 
geo-pristroj

Geodetické služby

 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb
 • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice pozemku

Projektové práce

 • projekty inženýrských sítí - vodovody, kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • bazény, projekty rybníků a nádrží

Geografické informační systémy

 • pořízení digitálních technických map měst a obcí
 • správa digitálních technických map
 • pasporty inženýrských sítí
 • tvorba a správa geografických informačních systémů

Publikováno na CMS-KEY