Geodetické práce v inženýrské geodézii

 • zaměření polohopisu a výškopisu pro projekty staveb
 • vytýčení plošných a liniových staveb
 • nivelační práce
 • zaměření skutečného provedení staveb a inženýrských sítí
 • tématické mapy


Měřické i kancelářské práce probíhají s použitím moderních přístrojů a softwaru, který umožňuje předat objednateli veškeré výstupy v digitální formě a ve formátu dle jeho požadavků.

 

Reference:

 • Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (zaměřování inženýrských sítí pro GIS)
 • ENVIMENT Přerov s.r.o. (geodetické práce pro projekty a realizace staveb)
 • Voding Hranice, spol. s r.o. (zaměřování geodetických podkladů pro projekty staveb)
 • Elektroprogres Hranice, spol. s r.o. (zaměřování inženýrských sítí pro GIS)
 • Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. (geodetické práce při realizacích staveb)
 • Metrostav Praha a.s., divize 6 (retenční nádrže Hranice)
 • Ekoltes Hranice, a.s. (geodetické práce při realizacích staveb)
 • PB SCOM, s.r.o. (tenisová hala v Hranicích)
 
 

 
 
geo-pristroj

Geodetické služby

 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb
 • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice pozemku

Projektové práce

 • projekty inženýrských sítí - vodovody, kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • bazény, projekty rybníků a nádrží

Geografické informační systémy

 • pořízení digitálních technických map měst a obcí
 • správa digitálních technických map
 • pasporty inženýrských sítí
 • tvorba a správa geografických informačních systémů

Publikováno na CMS-KEY