Geodetické práce v katastru nemovitostí (v regionu Hranicka)

Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb

Stavíte dům, chatu, přístavbu, garáž nebo zděnou kůlnu?

Geometra potřebujete nejdříve pro vytyčení objektu před zahájením stavebních prací – bez tohoto dokladu nelze stavbu zkolaudovat! Jestliže v průběhu stavby potřebujete požádat o půjčku nebo hypotéku, bude po Vás banka nebo stavební spořitelna požadovat geometrický plán na zaměření Vaší rozestavěné budovy a její zápis do katastru nemovitostí. Ke kolaudaci nové budovy je opět potřeba geometrický plán, podle něhož si stavební úřady ověřují, že jste stavbu skutečně postavili na svém pozemku a po vkladu do katastru nemovitostí slouží geometrický plán pro doplnění katastrální mapy. Součástí dokončené stavby (a také kolaudace) bývá mnohdy také zaměření navazujících inženýrských sítí, které také zdokumentujeme dle podmínek správců vedení.
 

Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků

Potřebujete koupit pozemek, rozdělit nebo oddělit některou jeho část?

Nejčastější případ služeb, poskytovaných geometry již od minulého století. Podkladem pro všechny tyto notářské operace je geometrický plán a jeho následný vklad do katastru nemovitostí. Parcely jsou na geometrickém plánu zobrazeny s dokonalou jistotou, identifikující právní vlastnictví k pozemkům. Nové hranice, které zaměříme a v terénu vyznačíme, budou mít schopnost obnovitelného vytyčení i v budoucnu.
 

Vyznačení věcného břemene

Víte, co je to věcné břemeno?

V poslední době velmi často používaný pojem, pro který je geometrický plán nezbytný. Existují věcná břemena na právo chůze a jízdy, která Vám umožní přístup k nemovitosti přes cizí pozemek. Nově se vyskytují geometrické plány na právo vedení a údržby inženýrských sítí. V případě položení důležitého potrubí nebo kabelů budete mít vždy jistotu, že na základě vyznačeného a zapsaného věcného břemene Vám vlastník pozemku musí umožnit přístup k tomuto zařízení.
 

Vytyčení vlastnické hranice pozemku

Potřebujete znát hranici Vašeho pozemku? Stavíte plot? My Vám ji vytyčíme.

Pro obnovení neznatelné hranice v terénu a její označení měřickými značkami je odborný termín vytyčení hranice pozemků. Vzhledem k mnoha nepřesnostem a deformacím v původních mapách je vytyčení hranice pozemku mnohdy velmi obtížné a klidně se může stát, že několik geometrů vytyčí stejnou hranici odlišně. V terénu již často není žádná známka vlastnické hranice a je třeba být velmi zkušený a obezřetný i při jejich novém stanovení, často i za účasti místních znalců a původních map. S vytyčováním hranic máme již několikaleté bohaté zkušenosti a dosahujeme velmi dobrých výsledků.

Měřické i kancelářské práce probíhají s použitím moderních přístrojů a geodetického softwaru Kokeš, který umožňuje předat objednateli veškeré výstupy v digitální formě a ve formátu dle jeho požadavků.

 

Reference:

 • Městský úřad Hranice (geometrické plány)
 • Obecní úřad Opatovice (geometrické plány)
 • Obecní úřad Střítež nad Ludinou (geometrické plány)
 • Obecní úřad Paršovice (geometrické plány)
 • Obecní úřad Bělotín (geometrické plány)
 • Obecní úřad Býškovice (geometrické plány)
 • Obecní úřad Milenov (geometrické plány, vytyčení pozemků)
 • Obecní úřad Rakov (geometrické plány)
 • Obecní úřad Malhotice (geodetické práce při realizaci ÚSES)
 • Brola, spol. s r.o. (geometrické plány - vyjasnění vlastnických vztahů v areálu ZD)
 • Cement Hranice, a.s. (geometrické plány staveb)
 • Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. (geometrické plány pro vyznačení věcného břemene)
 • VÚSS Olomouc (geometrické plány staveb)
 • Jureka s.r.o. (řešení majetkoprávních vztahů geometrickými plány)
 
 

 
 
geo-pristroj

Geodetické služby

 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb
 • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice pozemku

Projektové práce

 • projekty inženýrských sítí - vodovody, kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • bazény, projekty rybníků a nádrží

Geografické informační systémy

 • pořízení digitálních technických map měst a obcí
 • správa digitálních technických map
 • pasporty inženýrských sítí
 • tvorba a správa geografických informačních systémů

Publikováno na CMS-KEY