Ceník projektové a inženýrské činnosti

Konečná cena se stanoví s ohledem na místní podmínky, obtížnost a požadovaném termínu zpracování.

1. Projekty

Dodací podmínky: projektová dokumentace.

Cena je stanovena ceníkem projektových prací UNIKA a vypočítává se podílem z předpokládaných nákladů investice, v závislosti na stupni projektové dokumentace a její obtížnosti.

U výkonů, které nelze podchytit nákladovým tarifem (posudky, poradenství, studie, předběžná šetření, drobné stavby, technický dozor) se účtuje hodinová sazba dle honorářového řádu ČKAIT: 500 – 1200 Kč v závislosti na charakteru činnosti.

 

 
 

 
 
geo-pristroj

Geodetické služby

 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb
 • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice pozemku

Projektové práce

 • projekty inženýrských sítí - vodovody, kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • bazény, projekty rybníků a nádrží

Geografické informační systémy

 • pořízení digitálních technických map měst a obcí
 • správa digitálních technických map
 • pasporty inženýrských sítí
 • tvorba a správa geografických informačních systémů

Publikováno na CMS-KEY