Ceník prací v informatice

Konečná cena se stanoví v závislosti na obtížnosti a požadovaném termínu zpracování.

1. Konzultace, správa počítačových sítí a systémů

Měrná jednotka: 1 hod

Konzultace : 500 - 800,- Kč
Správa sítí a systémů : 500 - 800,- Kč
 

2. Tvorba a údržba internetových stránek

Měrná jednotka: 1 hod

Tvorba a údržba internetových stránek : 500 - 800,- Kč

 
 

 
 
geo-pristroj

Geodetické služby

 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb
 • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice pozemku

Projektové práce

 • projekty inženýrských sítí - vodovody, kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • bazény, projekty rybníků a nádrží

Geografické informační systémy

 • pořízení digitálních technických map měst a obcí
 • správa digitálních technických map
 • pasporty inženýrských sítí
 • tvorba a správa geografických informačních systémů

Publikováno na CMS-KEY