Ceník geodetických prací v katastru nemovitostí

Konečná cena se stanoví v závislosti na místních podmínkách a na požadovaném termínu zpracování.

1. Geometrický plán

Dodací podmínky: ověřené kopie geometrického plánu
Měrná jednotka: 100 m nové hranice

Rozdělení pozemku : 5 000 - 5 500,- Kč
Zaměření a vyznačení budovy : 5 000 - 5 500,- Kč
Zaměření a vyznačení věcného břemene : 3 800 - 4 300,- Kč

Možné příplatky dle požadavků zadavatele nebo lokality :

 • Vytyčení neznatelné vlastnické hranice pozemku : 1 800,- Kč
 • Zpřesnění vlastnické hranice pozemku : 1 500,- Kč

 

2. Vytyčení vlastnické hranice

Dodací podmínky: vytyčené body, vytyčovací náčrt a vytyčovací protokol
Měrná jednotka: 100 m vytyčené hranice

Vytyčení vlastnické hranice : 5 000 - 5 500,- Kč

Možné příplatky dle požadavků zadavatele nebo lokality :

 • Zpřesnění vlastnické hranice pozemku : 1 500,- Kč

 

3. Trvalá stabilizace vlastnických hranic

Dodací podmínky: označený bod v terénu
Měrná jednotka: 1 bod

Trvalá stabilizace vlastnických hranic (plastovými mezníky) : 200,- Kč


 

 
 

 
 
geo-pristroj

Geodetické služby

 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb
 • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice pozemku

Projektové práce

 • projekty inženýrských sítí - vodovody, kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • bazény, projekty rybníků a nádrží

Geografické informační systémy

 • pořízení digitálních technických map měst a obcí
 • správa digitálních technických map
 • pasporty inženýrských sítí
 • tvorba a správa geografických informačních systémů

Publikováno na CMS-KEY